You are currently viewing Jukomat 2022

Učesnici ExcellMater projekta su predstavili rezultate svojih istraživanja na 23-oj YUCOMAT 2022 konferenciji Društva za istraživanje materijala Srbije u Herceg Novom, održanoj od 29. avgusta – 2. septembra 2022. g. Radovi su predstavljeni u obliku jedanaest postera i jedne usmene prezentacije.

Doktorand Ivana Banićević je nagrađena nagradom za najbolju postersku prezentaciju.

Alexandra Zuhlke, Prof. Đorđe Janaćković, doktorandi Jelena Petrović i Tamara Matić, Prof. Petar Uskoković, doktorandi Marija Stevanović i Anđela Radisavljević, Prof. Vesna Radojević, dr Jasmina Stojkovska, Prof. Bojana Obradović, Prof. Đorđe Veljović i dr Željko Radovanović

Poster prezentacije:

  • Biomechanical DMA characterization of calcium and barium alginate hydrogel scaffolds, Alexandra Zühlke, Ivana Banićević, Bojana Obradović, Michael Gasik
  • Optimisation of a 3D in vitro model for osteosarcoma cell cultivation, Ivana Banićević, Jelena Petrović, Milena Milivojević, Milena Stevanović, Radmila Janković, Jasmina Stojkovska, Bojana Obradović
  • Development of a 3D in vitro model based on alginate microfibers with immobilized cancer cells for cancer research and anticancer drug testing, Jelena Petrović, Ivana Banićević, Jasmina Stojkovska, Miodrag Dragoj, Milica Pešić, Milena Milivojević, Milena Stevanović, Bojana Obradović
  • Characterization and drug release of Zn-Al layered double hydroxyde‒nifuroxazide composite, Željko Radovanović, Lidija Radovanović, Đorđe Janaćković, Rada Petrović
  • 3D printed scaffold with bisphosphonate for tissue regeneration, Marija N. Jovanović, Miloš M. Petrović, Anđela N. Radisavljević, Dušica B. Stojanović, Vesna J. Radojević, Svetlana R. Ibrić, Petar S. Uskoković
  • Composite hydrogels based on gelatin, hydroxypropyl methylcellulose and Mg-doped biphasic calcium phosphate for biomedical applications, Vukasin Ugrinović, Veroniki Hristara, Maja Marković, Predrag Petrović, Rada Petrović, Đorđe Janaćković, Đorđe Veljović
  • Antibiofilm activity of the bioactive ceramic coatings on the 3D printed TC4 scaffold, Marija Milivojević, Milena Radunović, Marija Stevanović, Željko Radovanović, Rada Petrović, Đorđe Janaćković
  • Biodegradable coatings improved mechanical properties and bioactivity of sintered calcium phosphate scaffolds, Đorđe Veljović, Vukašin Ugrinović, Tamara Matić, Julijana Tadić, Olivera Dragutinović, Teodora Jakovljević, Jelena Stanisavljević
  • Composite scaffolds based on magnesium doped hydroxyapatite and mesoporous nanosized bioactive glass, Tamara Matić, Zvezdana Baščarević, Đorđe Janaćković, Đorđe Veljović

Usmena prezentacija

A platform for reliable preclinical testing of anticancer drugs, Jasmina Stojkovska, Ivana Banićević, Jelena Petrović, Milena Milivojević, Milena Stevanović, Miodrag Dragoj, Milica Pešić, Radmila Janković, Bojana Obradović

Više informacija možete naći ovde

Jelena Petrović

Alexandra Zuhlke

Marija Milivojević

Anđela Radisavljević

Tamara Matić

Ivana Banićević

(Nagrada za najbolji poster)

Prof. Đorđe Veljović

Vukašin Ugrinović

Željko Radovanović

dr Jasmina Stojkovska

Deo atmosfere na konferenciji…

Оставите одговор