Šta je ExcellMater?

Uspešan razvoj novih biomaterijala za upotrebu u medicinskim sredstvima je složen proces koji uključuje sintezu biomaterijala i njihovu sveobuhvatnu karakterizaciju, regulatorne aspekte, izradu prototipa i procenu samih uređaja u vezi sa proizvodnim procesom kao i kliničkom primenom. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu (TMF) jedna je od vodećih akademskih i istraživačkih institucija u Srbiji u oblasti inženjerstva materijala, uključujući inženjerstvo biomaterijala, sa izuzetnom stručnošću u sintezi biomaterijala i fizičko-hemijskim karakterizacijama. Projekat “Twinning to excel materials engineering for medical devices – ExcellMater”, koji finansira Evropska unija u okviru programa za istraživanje i inovacije Horizont 2020 (Horizon 2020), ima za cilj dalje povećanje naučnog i tehnološkog kapaciteta TMF prenošenjem ekspertize vodećih međunarodnih institucija u oblasti inženjerstva biomaterijala, sa posebnim fokusom na translaciona istraživanja, komercijalizaciju i kliničku primenu. Različite aktivnosti, uključujući kratkotrajne posete naučnika, razmene studenata i mladih istraživača, seminare, radionice i letnje škole biće održane radi unapređenja istraživačkih i inovacionih kompetencija TMF. Ove aktivnosti će takođe pružiti mogućnosti međunarodnim partnerima da prenose svoja znanja i prakse na TMF i lokalnu zajednicu, povećavajući na taj način uticaj svojih istraživanja i razvoja na međunarodnom nivou. Pored toga, na kraju trogodišnjeg projektnog perioda biće organizovana međunarodna naučna konferencija sa ciljem povećanja vidljivosti TMF u Srbiji i šire.

Koordinator projekta je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu (TMF), dok su međunarodni partneri Univerzitet Alto (AALTO), Finska, Univerzitet Istočnog Pijemonta „Amedeo Avogadro“ (UPO), Italija, i AO Institut Davos (ARI), Švajcarska. Šest istraživačkih grupa na TMF, tri istraživačke grupe na UPO i po jedna istraživačka grupa na ALTO i ARI, učestvuju u projektu koji uključuje 26 istraživača i 4 stručnjaka za inovacije i upravljanje projektima.

Konzorcijum

Članovi konzorcijuma

Najnovije vesti

Izveštaj sa konferencije – ExcellMater2024

Izveštaj sa konferencije – ExcellMater2024

ExcellMater konferencija: naučni događaj u oblasti biomaterijala i biomedicine, razmena...
Read More
Pogled na drugu ExcellMater školu

Pogled na drugu ExcellMater školu

Pogled na drugu ExcellMater školu: put od klinike do laboratorije...
Read More
Projekat ReBone je počeo

Projekat ReBone je počeo

Projekat ReBone je počeo: otvoreno je 10 pozicija za doktorske...
Read More
Škola o bioaktivnim i nanokompozitnim hidrogelovima za lečenje rana

Škola o bioaktivnim i nanokompozitnim hidrogelovima za lečenje rana

Second ExcellMater Topic-Focused SchoolŠkola o bioaktivnim i nanokompozitnim hidrogelovima za...
Read More
Mladi istraživači na AO institutu u Davosu

Mladi istraživači na AO institutu u Davosu

Mladi istraživači sa Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu su boravili u...
Read More
Konferencija ExcellMater 2024!

Konferencija ExcellMater 2024!

Tim projekta ExcellMater sa zadovoljstvom najavljuje konferenciju the ExcellMater Conference...
Read More
TMF i projekat ExcellMater na manifestacijama Evropske noći istraživača

TMF i projekat ExcellMater na manifestacijama Evropske noći istraživača

Tehnološko-metalurški fakultet je i ove godine aktivno učestvovao u manifestaciji...
Read More
Konferenciji CYSC 2023

Konferenciji CYSC 2023

Na nedavnoj konferenciji CYSC 2023 koja je održana u Novom...
Read More
Uspeh istraživačkih timova sa Tehnološko-metalurškog fakulteta u pozivu PRIZMA Fonda za nauku RS

Uspeh istraživačkih timova sa Tehnološko-metalurškog fakulteta u pozivu PRIZMA Fonda za nauku RS

Tri tima sa Tehnološko-metalurškog fakulteta su bila uspešna u pozivu...
Read More
Intervju sa prof. dr Đorđem Velјovićem

Intervju sa prof. dr Đorđem Velјovićem

Intervju sa prof. dr Đorđem Velјovićem o zubnim umetcima na...
Read More
Radna nedelјa za učesnike Ekcellmater-a: prezentacije na čak 3 međunarodne konferencije!

Radna nedelјa za učesnike Ekcellmater-a: prezentacije na čak 3 međunarodne konferencije!

Radna nedelјa za učesnike Ekcellmater projektaJelena Petrović, Mia Milosević i...
Read More
2 seminara u junu

2 seminara u junu

ExcellMater vas poziva na 2 seminara u junu: Seminar on...
Read More
Interna radionica o pisanju predloga projekata

Interna radionica o pisanju predloga projekata

Interna radionica o pisanju predloga projekata u organizaciji Tehnološko-metalurškog fakulteta...
Read More
65. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća

65. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća

Uspešno predstavljanje biomaterijala i bioreaktora Tehnološko-metalurškog fakulteta na 65. Međunarodnom...
Read More
GIMFEST 14

GIMFEST 14

Tehnološko-metalurški fakultet i EkcellMater projekat na Manifestaciji GIMFEST 14GIMFEST 14...
Read More
Poseta prof. Melise Grunlan i prof. Džejmija Grunlana Texas A&M University

Poseta prof. Melise Grunlan i prof. Džejmija Grunlana Texas A&M University

Tehnološko-metalurški fakultet i projekat ExcellMater vas sa zadovoljstvom pozivaju na...
Read More
Radionica o upravlјanju projektima

Radionica o upravlјanju projektima

Značajan doprinos Radionice o upravljanju projektima na Tehnološko-metalurškom fakultetu Uspešno...
Read More
ExcellMater i TwinPrebioEnz organizuju zajednički događaj

ExcellMater i TwinPrebioEnz organizuju zajednički događaj

U okviru projekata ExcellMater i TwinPrebioEnz u periodu od 7....
Read More
Dan “Twinning” projekata – odlična mogućnost za razmenu iskustava

Dan “Twinning” projekata – odlična mogućnost za razmenu iskustava

Prof. Goran Ristić je ponovo uspešno organizovao Dan “Twinning” projekata...
Read More
Twinning Day – project Elicsir

Twinning Day – project Elicsir

ExcellMater projekat će biti predstavljen na skupu Twinning Day koji...
Read More
{"slide_show":"4","slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"3000","speed":"500","loop":"true","design":"design-1"}

Projekat je dobio finansiranje iz Okvirnog programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020, ugovor br. 952033.