Šta je ExcellMater?

Uspešan razvoj novih biomaterijala za upotrebu u medicinskim sredstvima je složen proces koji uključuje sintezu biomaterijala i njihovu sveobuhvatnu karakterizaciju, regulatorne aspekte, izradu prototipa i procenu samih uređaja u vezi sa proizvodnim procesom kao i kliničkom primenom. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu (TMF) jedna je od vodećih akademskih i istraživačkih institucija u Srbiji u oblasti inženjerstva materijala, uključujući inženjerstvo biomaterijala, sa izuzetnom stručnošću u sintezi biomaterijala i fizičko-hemijskim karakterizacijama. Projekat “Twinning to excel materials engineering for medical devices – ExcellMater”, koji finansira Evropska unija u okviru programa za istraživanje i inovacije Horizont 2020 (Horizon 2020), ima za cilj dalje povećanje naučnog i tehnološkog kapaciteta TMF prenošenjem ekspertize vodećih međunarodnih institucija u oblasti inženjerstva biomaterijala, sa posebnim fokusom na translaciona istraživanja, komercijalizaciju i kliničku primenu. Različite aktivnosti, uključujući kratkotrajne posete naučnika, razmene studenata i mladih istraživača, seminare, radionice i letnje škole biće održane radi unapređenja istraživačkih i inovacionih kompetencija TMF. Ove aktivnosti će takođe pružiti mogućnosti međunarodnim partnerima da prenose svoja znanja i prakse na TMF i lokalnu zajednicu, povećavajući na taj način uticaj svojih istraživanja i razvoja na međunarodnom nivou. Pored toga, na kraju trogodišnjeg projektnog perioda biće organizovana međunarodna naučna konferencija sa ciljem povećanja vidljivosti TMF u Srbiji i šire.

Koordinator projekta je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu (TMF), dok su međunarodni partneri Univerzitet Alto (AALTO), Finska, Univerzitet Istočnog Pijemonta „Amedeo Avogadro“ (UPO), Italija, i AO Institut Davos (ARI), Švajcarska. Šest istraživačkih grupa na TMF, tri istraživačke grupe na UPO i po jedna istraživačka grupa na ALTO i ARI, učestvuju u projektu koji uključuje 26 istraživača i 4 stručnjaka za inovacije i upravljanje projektima.

Konzorcijum

Članovi konzorcijuma

Najnovije vesti

Interna radionica o pisanju predloga projekata

Interna radionica o pisanju predloga projekata

Interna radionica o pisanju predloga projekata u organizaciji Tehnološko-metalurškog fakulteta...
Read More
65. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća

65. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća

Uspešno predstavljanje biomaterijala i bioreaktora Tehnološko-metalurškog fakulteta na 65. Međunarodnom...
Read More
GIMFEST 14

GIMFEST 14

Tehnološko-metalurški fakultet i EkcellMater projekat na Manifestaciji GIMFEST 14GIMFEST 14...
Read More
Poseta prof. Melise Grunlan i prof. Džejmija Grunlana Texas A&M University

Poseta prof. Melise Grunlan i prof. Džejmija Grunlana Texas A&M University

Tehnološko-metalurški fakultet i projekat ExcellMater vas sa zadovoljstvom pozivaju na...
Read More
Radionica o upravlјanju projektima

Radionica o upravlјanju projektima

Značajan doprinos Radionice o upravljanju projektima na Tehnološko-metalurškom fakultetu Uspešno...
Read More
ExcellMater i TwinPrebioEnz organizuju zajednički događaj

ExcellMater i TwinPrebioEnz organizuju zajednički događaj

U okviru projekata ExcellMater i TwinPrebioEnz u periodu od 7....
Read More
Dan “Twinning” projekata – odlična mogućnost za razmenu iskustava

Dan “Twinning” projekata – odlična mogućnost za razmenu iskustava

Prof. Goran Ristić je ponovo uspešno organizovao Dan “Twinning” projekata...
Read More
Twinning Day – project Elicsir

Twinning Day – project Elicsir

ExcellMater projekat će biti predstavljen na skupu Twinning Day koji...
Read More
TV prilog o biomimičnim bioreaktorima

TV prilog o biomimičnim bioreaktorima

TV prilog o biomimičnim bioreaktorima koje razvija grupa za biomedicinsko...
Read More
Mladi istraživači predstavili istraživanja u oblasti biomaterijala na Tehnološko-metalurškom fakultetu na 20-oj konferenciji mladih istraživača – Twentieth Young Researchers’ Conference – Materials Science and Engineering

Mladi istraživači predstavili istraživanja u oblasti biomaterijala na Tehnološko-metalurškom fakultetu na 20-oj konferenciji mladih istraživača – Twentieth Young Researchers’ Conference – Materials Science and Engineering

Ove godine Konferencija mladih istraživača u oblasti nauke i inženjerstva...
Read More
Stigli su prvi gostujući studenti na TMF!

Stigli su prvi gostujući studenti na TMF!

Studenti doktorskih studija Ksenija Menšik i Alesandro Kalođero Skalia sa...
Read More
Proslava Dana Tehnološko-metalurškog fakulteta 2022. g.

Proslava Dana Tehnološko-metalurškog fakulteta 2022. g.

Svakog poslednjeg petka u novembru Tehnološko-metalurški fakultet slavi Dan Fakulteta...
Read More
Prva ExcellMater škola

Prva ExcellMater škola

Prva ExcellMater školaMultidiciplinarnost u fokusu: od biomaterijala do novih implantata...
Read More
Škola biomaterijala za stomatološku i ortopedsku primenu

Škola biomaterijala za stomatološku i ortopedsku primenu

First ExcellMater Topic-Focused SchoolŠkola biomaterijala za stomatološku i ortopedsku primenu31....
Read More
ExcellMater radionica o biomaterijalima: na putu do brže primene novih biomaterijala u medicini

ExcellMater radionica o biomaterijalima: na putu do brže primene novih biomaterijala u medicini

ExcellMater radionica Workshop on the routes to clinical utilization of...
Read More
ICORS2022

ICORS2022

Prof. Majkl Gasik je predstavio rezultate istraživanja dobijene u okviru...
Read More
Radionica, 28– 30. Septembar, TMF, Beograd

Radionica, 28– 30. Septembar, TMF, Beograd

ExcellMater Biomaterials Workshop Workshop on the routes to clinical utilization...
Read More
Jukomat 2022

Jukomat 2022

Učesnici ExcellMater projekta su predstavili rezultate svojih istraživanja na 23-oj...
Read More
Elmina 2022

Elmina 2022

Na konferenciji Elmina 2022 učesnici ExcellMater projekta prestavili su sledeće...
Read More
ExcellMater projekat predstavljen na CNN TECH 2022 konferenciji i na Regionalnom forumu za inovacije

ExcellMater projekat predstavljen na CNN TECH 2022 konferenciji i na Regionalnom forumu za inovacije

U okviru Međunarodne konferencije za eksperimentalna i numerička istraživanja i...
Read More
{"slide_show":"4","slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"3000","speed":"500","loop":"true","design":"design-1"}

Projekat je dobio finansiranje iz Okvirnog programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizont 2020, ugovor br. 952033.