You are currently viewing ExcellMater i TwinPrebioEnz organizuju zajednički događaj

U okviru projekata ExcellMater i TwinPrebioEnz u periodu od 7. do 10. februara 2023. g. na Tehnološko-metalurškom fakultetu će zajednički biti organizovana radionica o pisanju i upravljanju projektima i 2 seminara: seminar o enzimskoj modifikaciji i strukturnoj karakterizaciji enzimski i sintetisanih prebiotika i seminar o analizi mikrobiote čoveka.

Učešće u radionici namenjeno je nastavnicima i saradnicima TMF i ICTMF ali je obavezna prethodna registracija slanjem elektronske prijave na adresu excellmater@gmail.com sa naslovom: Prijava za radionicu.

Оставите одговор