You are currently viewing Prva ExcellMater škola

Prva ExcellMater škola

Multidiciplinarnost u fokusu: od biomaterijala do novih implantata u ortopediji i stomatologiji

Prva ExcellMater međunarodna specijalizovana škola Biomaterials aimed for dental and orthopedic applications je uspešno održana od 31. oktobra do 5. novembra na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu na kojoj je predstavljen put razvoja novih biomaterijala od laboratorije do kliničke prakse.

Predavanja su obuhvatila sve analize i zahteve koje moraju da ispune biomaterijali da bi se ugradili u nove, poboljšane implantate za primenu u ortopediji i stomatologiji. Ovo je kompleksan proces koji zahteva multidisciplinarna znanja kako iz medicinskih i bioloških nauka, tako i inženjerstva i nauke o materijalima ali i iz zakonodavstva i etike. Predstavljeni su različiti problemi sa kojima se susreću i naučnici i hirurzi i stomatolozi, uključujući infekcije, nestabilnost, pomeranje pa i prelome implantata, a zatim su prikazane strategije za iznaleženje rešenja, kao što su biološki implantati, personalizovani implantati proizvedeni 3D štampanjem, različite modifikacije površine implantata i upotreba bioloških supstanci. Posebno su bile prikazane najmodernije tehnike za analizu biomaterijala i tkiva i ćelija koje dolaze u kontakt sa implantatom, kao i klasifikacija i različite zakonske regulative kojima se reguliše proizvodnja i upotreba medicinskih sredstava u svetu i kod nas.

Predavači su bili eksperti u navedenim oblastima polazeći od specijalista u hirurgiji i regenerativnoj ortopediji iz Beograda, profesora hemijskog inženjerstva i metalurgije sa Tehnološko-metalurškog fakulteta do renomiranih profesora i naučnika iz partnerskih institucija, sa Univerziteta Alto u Finskoj, Univerziteta u Istočnom Pijemontu “Amedeo Avogadro” u Italiji i AO Instituta Davos u Švajcarskoj.

Ipak, glavni cilj škole je bio da okupi doktorande iz različitih disciplina tako da je učestvovalo preko 20 studenata doktorskih studija hemijskog inženjerstva, metalurgije i mašinstva ali i stomatologije i molekularne biologije među kojima je bilo i troje gostujućih studenata iz Italije. Pored pohađanja predavanja, studenti su imali mogućnost da predstave rezultate svojih istraživanja i razmene iskustva i ideje u posterskoj sesiji. Posebno su bili formirani multidisciplinarni studentski timovi koji su imali zadatak da zajednički istraže literaturu i pripreme prezentacije na zadate teme vezane za problematiku obrađenu u školi. Prof. Majkl Gasik iz Finske je ocenio ovaj zadatak kao izazovan za studente u kratkom vremenskom roku i uporedio sa projektnim zadacima koje dobijaju multidisciplinarni timovi studenata na Alto univerzitetu i podrazumevaju izradu tehnoekonomskog projekta određenog procesa u toku čitavog jednog semestra. Prof. Bojana Obradović, rukovodilac škole, je izrazila zadovoljstvo da su studenti uspešno predstavili svoje teme ukazujući na potencijal ovakvog pristupa za efikasnije usvajanje znanja i rešavanje problema. I upravo su multidisciplinarnost studenti ocenili kao ključnu korist od škole uz upoznavanje sa predavačima iz inostranstva i njihovim načinima predavanja kao drugu bitnu vrednost škole.

Nadamo se da će usvojena znanja i uspostavljene veze sa kolegama iz različitih oblasti doprineti boljem povezivanju mladih istraživača, razvoju kreativne misli i inventivnosti izvan usko-specijalizovanih struka i, najzad, bržem razvoju inovativnih proizvoda i pomagala u ortopediji i stomatologiji.

Otvaranje skupa: prof Bojana Obradović i prof. Petar Uskoković, dekan TMF

Predavači: gornji red: dr Džihan Abazović, prof. Lia Rimondini, prof. Andrea Vernengo; donji red: dr Katarina Dimić-Mišić, dr Marčelo Manfredi, prof. Andrea Kokis

Predavanja su bila i interaktivna i praćena pitanjima i diskusijom.

Gornji red: prof. Đuzepe Kapelano i prof. Majkl Gasik, prof. Nenad Radović;

donji red: dr Andreja Baljozivić pokazuje ortopedske implantate, prof. Bojana Obradović i dr Sibil Grad

Posebno su studenti mogli da vide ortopedske implantate korišćene u kliničkoj praksi:

Studenti su prikazali svoja istraživanja u okviru posterske sesije

Gornji red: Ivana Banićević i Ksenija Menšik, Alesandro Skalia, Mia Milošević;

donji red: Marija Jovanović, Anđela Radisavljević, Luka Rubinjoni sa prototipom svog eksperimenta

U okviru rada u školi, studenti su bili podeljeni u timove i obrađivali zadate teme koje su prikazali na prezentacijama:

Poslednjeg dana škole je održan ispit posle čega su podeljeni sertifikati o položenom ispitu ekvivalentnom predmetu na doktorskim studijama na Tehnološko-metalurškom fakultetu sa 2 ESPB.

Оставите одговор