You are currently viewing Dan “Twinning” projekata – odlična mogućnost za razmenu iskustava

Prof. Goran Ristić je ponovo uspešno organizovao Dan “Twinning” projekata u okviru Elicsir projekta. Skup je održan 27. januara 2023. g. na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Finalni program je obuhvatio prezentacije 9 “Twinning” projekata, a zatim i okrugli sto na kome su učesnici razmenili iskustva o implementaciji projekata, kao i izazovima u toku realizacije. Prof. Bojana Obradović je predsedavala sesijom i predstavila je projekat ExcellMater. Opšti zaključak učesnika je da je skup bio veoma koristan i da ga treba organizovati najmanje jednom godišnje.

Оставите одговор